Általános Iskola

Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye
 

Intézmény neve: Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye
Címe: 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.
Mobil: 06-20-449-4766
E-mail: derekiskola@gmail.com

 

Anyaiskola: Koszta József Általános Iskola
Címe: 6600 Szentes, Köztársaság út 6.
Telefon: 06-63-321-940
E-mail: koszta@koszta-szentes.sulinet.hu
Web: http://www.koszta-szentes.hu/

 

Intézményvezető: Molnárné Tóth Györgyi
Munkaközösség vezető: Ömböli-Bohus Anita

 

Munkatársaink:

 

Iskolánk 2007. július 1-től a Szentesi Koszta József Általános Iskola tagiskolájaként működik. Felsős tanulóink iskolabusszal járnak be a székhely iskolába, az alsós tanulók oktatása helyben történik.
Az intézményünk parkos, fás környezetben található, ahol zárt, tágas, nagy udvar, fajátékok állnak a gyerekek rendelkezésére. Az épülethez tartozik ebédlő és egy nagy, jól felszerelt tornaterem is.

A tanítás két tanulócsoportban (1-2. és 3-4. osztály) folyik, de anyanyelv, matematika, környezetismeret, angol és informatika órákon csoportbontásban (évfolyamonként) folyik a tanítás. Délután a napköziben is a délelőtt az osztályban tanító nevelők foglalkoznak a gyerekekkel. A tompaháti tanulók iskolabusszal járnak iskolába.

Jellemző a kis osztálylétszám, mely lehetővé teszi a családias, közvetlen légkör kialakítását. Valamennyi csoportban differenciált képességfejlesztés folyik, támogatva az egyéni sajátosságokat, képességeket. A tanítási órákon a tanulók saját munkatempójukban, személyre szabott feladatokkal tudnak haladni.

Munkánkat heti egy alkalommal gyógypedagógus, heti egy alkalommal logopédus segíti, akikkel az iskolában dolgozó tanítók jól együtt tudnak működni a gyerekek érdekeit szem előtt tartva.

Az 1-2 és 3-4. osztályosok heti egy alkalommal úszásoktatáson vesznek részt, utaztatásuk szervezetten, iskolabusszal történik.

Szabadidős, kézműves és sportfoglalkozásokra a napközi ideje alatt kerül sor.

Számtalan iskolán kívüli szabadidős programot, színházlátogatást szervezünk tanulóinknak. Rendszeresen tanulmányi kiránduláson veszünk részt. 

Minden évben iskolai program évben a Mikulás ünnepség, farsang, anyák napja, halloween-party és a gyereknap. Tanulóink rendszeres fellépői a falukarácsonyi programnak.

Lehetőség szerint versenyekre is felkészítjük tanulóinkat, s ott eredményesen szoktak szerepelni (mesevetélkedő, rajz, animációs és közlekedési verseny). Sajnos az alacsony tanulói létszám miatt nem minden versenyen tudunk indulni. A csapatversenyek így gyakran nem jöhetnek szóba, inkább egyéni versenyszámokban indulunk.

Mindezeken kívül minden lehetőséget kihasználunk, amely a tanév folyamán adódik, hogy a gyerekeknek minél több élményt nyújtsunk, a tanulásnak újfajta módjait is megismertessük velük, az iskolai életet, annak hétköznapjait színesebbé tegyük.