DEGYSZI

Derekegyházi Egyesített Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (DEGYSZI)
Gyermekélelmezési és Szociális Konyha
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Dokumentumok
Tanyagondnoki szolgálat
Házi segítségnyújtás
Mini bölcsőde
Aktuális étlap