Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Önkormányzati választás 2019
Közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülés DEREKEGYHÁZON

Az önkormányzat feladata és kötelessége, hogy a település működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrásokat előteremtse és biztosítsa.

A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, szolgáltatások fenntartásához és fejlesztéséhez a saját bevételek elengedhetetlenek. A képviselő-testület mindezekre tekintettel és a jelenlegi fejlesztési folyamatokhoz szükséges források előteremtéséhez megvizsgálta a lehetőségeit. Ezek alapján, elengedhetetlen azon telektulajdonosok közös terhekhez való hozzájárulása, akik az eddigi adózási szabályozás mellett nem vették ki részüket a helyi közteherviselésből.

Sok olyan telek található településünkön, amely elhagyatott, nem termel. Ezekben számos lehetőség veszik el, településünk gazdasági ereje nem nő, munkahelyek nem létesülnek és adót sem kellett eddig fizetni utánuk.

A bevezetett telekadó számos környező településen már gyakorlat és a befolyt bevétel az önkormányzatok működését segítik.

A Képviselő-testület mentességet biztosít azon telek adó fizetése alól, amely után kommunális adót fizetnek.

Derekegyház Község Önkormányzata

Tájékoztató a telekadó bevezetéséről

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján a 11/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendeletével bevezette a telekadót.

A hatályba lépés dátuma: 2019. január 1.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek fogalmát a Htv. 52. § 16. pontja az alábbiak szerint határozza meg:

„16. telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

 • a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
 • b) a külterületen fekvő termőföldet,
 • c) a tanyát,
 • d) a közút területét,
 • e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
 • f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
 • g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
 • h) az erdőt,
 • i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.”

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

 

A telekadó mértéke:

  – belterületi telek esetén:  20,- Ft/m2

  – külterületi telek esetén:  10,- Ft/m2

 

A Htv. külön meghatározza az adó alóli mentességet:

„Mentes az adó alól:

 • a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 • c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
 • d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.”

Önkormányzati rendeleti mentesség:

 • Mentes a telekadó alól, aki kommunális adót fizet.

 

 A telekadóhoz kapcsolodó dokumentumok az alábbi linkeken érhetők el:

Tájékoztató a telekadó bevezetéséről
Telekadó rendelet
Telekadó bevallás