Következő program
Következő rendezvényünk
Következő program
Következő rendezvényünk
Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

ÁLLÁSHIRDETÉS – Óvodapedagógus
FELHÍVÁS

Egyetemisták és főiskolások figyelmébe ajánljuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati lehetőséget 2019. évben is!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 6 tanulót egyenként 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesít, melyhez a felsőoktatási intézmény ugyanennyi összeget tesz hozzá, így 10.000,-Ft havi támogatásban részesülhetnek a nyertes diákok.

A nappali tagozaton tanuló hallgatók a www.emet.gov.hu oldalon elérhetik a pályázathoz szükséges információkat és a pályázati űrlapot („A” pályázat) is.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 13.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév: a 2018/2019. második, illetve a 2019/2020. első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. évi tanév első félévéről,
  • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás;

Ezek az információk nem teljesek, a teljes kiíráshoz látogassák meg az EPER-Bursa rendszer honlapját!
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

(Ezt követően a pályázói belépési pontot kell kiválasztani.)

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, és onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kell benyújtani a mellékletekkel együtt!

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse fel önkormányzatunk ügyintézőjét!

Derekegyház Község Önkormányzata