Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Programajánló
Hirdetmény

Derekegyház Község Polgármestere és Eperjes Község Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.

Csongrád megye, 6624 Eperjes, Petőfi utca 1.

Ellátandó feladatok:

A Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal és az Eperjesi Kirendeltség vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az egyéb jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint a Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Eperjesi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 247. §.(1) bekezdésében meghatározottak szerinti képesítési előírás,
 •       legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       – 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz.melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseiről, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerint /a pályázat ennek hiányában benyújtható, de legkésőbb a munkakör betöltéséig csatolni kell/, – iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, – közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat igazolása,
 •       -közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6.§. 16. pont), – nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85. §), – nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez, – nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII.törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, – nyilatkozat,hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó István nyújt, a 06303032220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DE/1156-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

 •       Elektronikus úton Szabó István részére a igazgatas@derekegyhaz.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Szabó István, Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Derekegyház Község Polgármestere és Eperjes község Polgármestere dönt,mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Derekegyház község honlapján – 2019. november 23.
 •       Eperjes község honlapján – 2019. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derekegyhaz.hu, www.eperjes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.