Következő program

Következő rendezvényünk

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtárba közművelődési programszervezői helyettesítő állás betöltésére.

Minimum feltételek: érettségi, legalább 1 év programszervezői gyakorlat, előírt képzés vállalása.

Az írásbeli pályázatot (szakmai önéletrajz, motivációs levél, éves munkaterv/ötlet terv) 2018. június 20-ig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton Derekegyház Község Polgármesterénél.

(Postacím: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.)

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a 06-30-625-24-54 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

Bővebb információ:

Lomtalanítás_Derekegyház tájékoztató

Derekegyház Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.15. – 2023.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 10.

Continue reading

1. 
A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda felvételt hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban. 
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus diploma
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 

Continue reading

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal mobilizált kormányablak busza

2018. május 9-én (szerdán) 13.00 órától 16.00 óráig

Derekegyház községben a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár – IKSZT előtti parkolóban ügyfélfogadást tart.

Lehetőség nyílik elsősorban a személyi igazolványt,
lakcímkártyát, útlevelet, vezetői engedélyt igényelni a
mozgó kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges
NEK adatlap is kérhető és ügyfélkaput is lehet nyitni.

A mobil ügyfélszolgálat a Kormányablakban elérhető egyéb
szolgáltatásokkal is várja a Tisztelt Ügyfeleket.

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda felvételt hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

Feladat:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, a munkaköri leírás és az óvoda Pedagógiai Programja szerint. A rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
  • – 1-3 év szakmai gyakorlat,
  • – cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

Continue reading

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2018. április hónaptól elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy:
2018. április 2-án (hétfőn), a hulladékgyűjtést járatterv szerint, változatlan módon végezzük.

A Szolgáltató részéről kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy reggel 6 órára helyezzék ki az edényzetet és mindaddig hagyják kint, amíg az elszállítása meg nem történik.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi Működetető és Szolgáltató NZrt.
Hulladékgazdálkodási részleg vezetősége
Erdélyiné Nyéki Mariann
logisztikai munkatárs

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt
Székhely: H-6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Mobil: +36/30/185-2044
E-mail: nyeki.mariann@hmszzrt.hu

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda (6621 Derekegyház, Iskola utca 10.) felvételt hirdet konyhás dajka munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órás munkarendben a tálalókonyhai feladatok ellátására. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezni lehet postai úton az óvoda nevére és címére elküldött önéletrajzzal, melyhez csatolni kell a legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az elbírálásnál előnyt jelent a hasonló munkakörben (üzemi konyhán, melegítő konyhán) szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.04.20.

Az elbírálás határideje: 2018.04.25.

Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.