Következő program

Következő rendezvényünk

Következő rendezvényünk


Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

Tovább a teljes cikkre!

Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat-és hatáskörömben eljárva Derekegyház község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg: 

  1. Szavazókör – Művelődési Ház, 6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.
  2. Szavazókör – Általános Iskola, 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.
  3. Szavazókör – Tompahát Művelődési Ház, 6621 Derekegyház, Tompahát 38.

A szavazókörök részletes leírását a jelen határozat mellékletei tartalmazzák.

Dr. Szecskó Tamás
HVI vezető

Kérésünkre az alábbi tájékoztatást kaptuk az ünnepi hulladékszállításról:

“Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy december hónapban az ünnepnapok miatt a hulladékgyűjtést az alábbi járatterv szerint végezzük:

2017. december 25. (Hétfő) hulladékszállítás áthelyezett időpontja: 2017. december 23. (Szombat)

2018. január 1. (Hétfő) hulladékszállítás áthelyezett időpontja: 2017. december 30. (Szombat)

A Szolgáltató kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy reggel 6 órára helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényeket és mindaddig hagyják kint, amíg az ürítés meg nem történik.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi Működetető és Szolgáltató NZrt.
Hulladékgazdálkodási részleg vezetősége”

Előjegyezhetőek Laukó Istvánné könyvei Derekegyházról 2017. december 31-ig:

  1. Derekegyháza parasztvilága    1 200 Ft
  2. Derekegyház oktatási intézményeinek története    1 400 Ft
  3. Derekegyháza puszta, Derekegyháza majorság élete a kezdetektől 1945-ig    2 000 Ft

Az előjegyzett könyvekből utángyártás történik, a könyvek elkészüléséről értesítjük az érdeklődőket. Tovább a teljes cikkre!

A téli időjárás közeledtével fokozottan figyelhetőek meg bizonyos veszélyeztető hatások, amelyek másképpen jelentkeznek a közúton, lakott területen, szabadban tartózkodáskor és a kifejezetten a téli ünnepekhez kapcsolódó eszközöknél.

Az alábbi oktatócsomag célja, hogy felhívjuk a figyelmet a téli közlekedés, sportolás és ünneplés biztonságára, nemcsak a veszélyek bemutatásával, hanem a javasolt megelőzési lehetőségek, követendő magatartási szabályok megismertetésével is. Az egyes fejezetekben feltüntettük azokat az internetes honlapokat, ahonnan további részletes tájékoztatást lehet kapni. Tovább a teljes cikkre!

Derekegyház Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény alapján pályázatot hirdet

Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01. – 2023.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 10. Tovább a teljes cikkre!

2017. január 31-én az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. sikeresen megvásárolta az EDF DÉMÁSZ Zrt. 100%-os részvénycsomagját az EDF International S.A.S.-tól, amellyel Önök az ország egyik legnagyobb, állami tulajdonú energetikai társaságcsoportjának partnerévé váltak.

Társaságunk új neve a tulajdonosváltást követően 2017. március 1-jétől ideiglenesen DÉMÁSZ Zrt. lett.

A tranzakció lezárása óta munkatársaink folyamatosan dolgoznak a Cégcsoport egységes megjelenésének kialakításán, mind a márkanév mind a vizualitás tekintetében, melynek eredményeként került bevezetésre a „Nemzeti Közművek” egységes márkanév (ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató helyett), és kerül most bevezetésre a Nemzeti Közművek részét képező szolgáltató vállalatok új cégjogi elnevezése. Tovább a teljes cikkre!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Derekegyházon

  1. november 14-én (kedden) 17,00 órakor

Közmeghallgatás helye: Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház

 

Derekegyház-Tompaháton

  1. november 15-én (szerdán) 17,00 órakor

Közmeghallgatás helye: Tompaháti Művelődési Ház

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 6 tanulót egyenként 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesít, melyhez a felsőoktatási intézmény ugyanennyi összeget tesz hozzá, így 10.000,-Ft havi támogatásban részesülhetnek a nyertes diákok. Tovább a teljes cikkre!