Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

LAKOSSÁGI KÖZLEMÉNY
"Zöld Falu Program" fórum a művelődési házban

HIRDETMÉNY az óvodai felvételről a 2020/2021-es nevelési évre

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja: 2020. április 20-24-ig  terjedő időszakban  08.00 és 16.00  óra között.

 A jelentkezés helyszíne: Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda Derekegyház, Rákóczi utca 16.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
  • a szülő személyi azonosító igazolványát,
  • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

A teljes hirdetmény anyagát itt tekintheti meg.

 

A Derekegyházi Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

A nyári zárva tartás időtartama: augusztus 3. – augusztus 16. napjáig tart.

2020. évben a nevelés-gondozás nélküli munkanap: 2020. április 21./Bölcsődék napja/
A nevelés-gondozás nélküli munkanapon – erre irányuló szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetését a Mini Bölcsőde biztosítja.

A teljes kivonat anyagát itt tekintheti meg.