Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Hivatal | Adóügy | Dokumentumok | Képviselők | Rendeletek |
Pályázatok | Panaszok | Üvegzseb | Választások 2014


 

Önkormányzat

Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével 2013. január 1. napjától közös hivatalt hozott létre, melynek keretében a hatósági ügyek intézése a szegvári Polgármesteri Hivatal kirendeltségeként történik. Ez a szervezeti változás azonban nem érinti hátrányosan a község lakosságát, hiszen a konkrét ügyintézés továbbra is helyben maradt, nem kell a székhelytelepülésre utazniuk.

A hivatal vezetője: Dr. Sztantics Csaba Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aki Derekegyházon hetente, szerdai napon tart ügyfélfogadást.

A jegyző elérhetősége Szegváron: Telefon: 06-63-364-817, e-mail: jegyzo@szegvar.hu

A jegyző elérhetősége Derekegyházon: Telefon: 06-63-453-003, e-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

 

A hivatal derekegyházi kirendeltségének
ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől – csütörtökig: 08.00-16.00 óra között

Pénteken: 08.00-13.30 óra között

 

A hivatal derekegyházi telephelyének munkatársai:

Bottyán Erika munkaügyi előadó és ügykezelő
Tel: 63-453-003, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Lajos Mihályné igazgatási főmunkatárs
Tel: 63-453-019, e-mail: igazgatas @derekegyhaz.hu

Magony Gizella vezető-tanácsos
Tel: 63-453-019, e-mail: szocialis@derekegyhaz.hu

Ponicsán Péter pályázati referens
Tel: 63-453-003, e-mal: ado@derekegyhaz.hu

Remzsőné Farkas Angéla pénzügyi ügyintéző
Tel: 63-453-019, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
Tel: 63-453-019, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Gazsiné Czakó Rita adóügyi ügyintéző
Tel: 63-453-019, e-mal: ado@derekegyhaz.hu

 

Derekegyház Község Önkormányzatának
szervezeti felépítése

Derekegyház Községi Önkormányzat
önként vállalt feladatai

 

Önként vállalat feladat

Jogszabályhely megjelölése vagy feladatellátás alapja

Testvérvárosi kapcsolat szervezése /együttműködés kialakítása, programok, rendezvények, látogatások szervezése/

1949. évi XX.tv. /Alkotmány/ 44/A.§./1/ bekezdés h/ pontja

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázati anyagának előkészítése

175/2006./VIII.14./Korm. rendelet

Községi rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása

1990. évi LXV.tv. 8.§./1/

Derekegyház díszpolgára és Derekegyház Községért emlékérem alapítása

16/2008./X.22./ Önk.rendelet

Egyesületek, társadalmi szervezetek anyagi támogatása

Mindenkori hatályos költségvetési rendelet