Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak


Hivatal | Adóügy | Dokumentumok | Képviselők | Rendeletek |
Pályázatok | Panaszok | Üvegzseb | Választások 2014


 

Önkormányzat

Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Eperjes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hozott létre, melynek keretében a hatósági ügyek intézése a derekegyházi közös önkormányzati hivatalban és az eperjesi kirendeltségen történik. Ez a szervezeti változás nem érinti hátrányosan a községek lakosságát, hiszen a konkrét ügyintézés továbbra is helyben maradt, nem kell a más településre utazniuk.

A hivatal vezetője: Kovács-Nagy Andrea  Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, aki Eperjesen hetente, csütörtöki napon tart ügyfélfogadást.

A jegyző elérhetősége Derekegyházon: Telefon: +36-63-453-003, e-mail: jegyzo@derekegyhaz.hu

 

A Derekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 08.00-16.00 óra között

Szerda: 8.00 – 12.00 óra között

Pénteken: Nincs ügyfélfogadás

 

A közös önkormányzati hivatal munkatársai:

Bottyán Erika munkaügyi ügyintéző, gyermekjólét és – családsegítő munkatárs
Telefon: 63-453-003, e-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

Magony Gizella igazgatási főtanácsos, anyakönyvvezető
Telefon: 63-453-019, e-mail: szocialis@derekegyhaz.hu

Bozó János Zoltán pénzügyi munkatárs
Telefon: 63-453-019, e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Gazsiné Czakó Rita titkárnő, adóügyi ügyintéző
Telefon: 63-453-019, e-mal: penzugy@derekegyhaz.hu; ado@derekegyhaz.hu

Pintér Mónika pénzügyi ügyintéző
Telefon: +36-63/453-019 e-mail: penzugy@derekegyhaz.hu

Kiss Mária Cecília ügyintéző, pénztáros.
Telefon: +36-63/453-019 E-mail: penzugy@derekegyhaz.hu; ado@derekegyhaz.hu

Eperjesi Kirendeltség:

Beretka Lilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző, közfoglalkoztatási referens
Telefon: +36-63/455-527 E-mail: ph.eperjes@optanet.hu

A Derekegyház Község Önkormányzata munkatársai

Lajos Mihályné adminisztrációs munkatárs
Telefon: 63-453-019, e-mail: igazgatas @derekegyhaz.hu

Ponicsán Péter pályázati menedzsmer
Telefon: 63-453-003, e-mal: ado@derekegyhaz.hu

 

Derekegyház Községi Önkormányzat
önként vállalt feladatai

Önként vállalat feladat
Jogszabályhely megjelölése vagy feladatellátás alapja

Testvérvárosi kapcsolat szervezése /együttműködés kialakítása, programok, rendezvények, látogatások szervezése/

 

1949. évi XX.tv. /Alkotmány/ 44/A.§./1/ bekezdés h/ pontja

 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázati anyagának előkészítése

 

175/2006./VIII.14./Korm. rendelet

 

Községi rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása

 

1990. évi LXV.tv. 8.§./1/

 

Derekegyház díszpolgára és Derekegyház Községért emlékérem alapítása

 

16/2008./X.22./ Önk.rendelet

 

Egyesületek, társadalmi szervezetek anyagi támogatása

 

Mindenkori hatályos költségvetési rendelet