Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

Bánvölgyi Petra

Szeretettel várjuk Farsangi Álarcosbálunkra 2020. február 15-én (szombaton)!

A programra – a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00015 „A helyi identitás és kohézió erősítése Szegvár és Derekegyház településeken” pályázatnak köszönhetően kedvezményes árú jegyek válthatóak, melyek elérhetőek a művelődési ház könyvtárában 2020. január 28. (keddtől).

A garantált jó hangulatról a Gazsó-Szűcs Duó gondoskodik🎤🎼🎹, akik legutóbb a Palacsintafesztiválon táncoltatták meg a népes számú közönséget.
Konyhánk bőséges svédasztalos vacsorával🍗🍲🍝🍛, farsangi fánkkal🥯🍩-, bisztrónk széles italkínálattal🥂🍺🍾🍹 várja a mulatni vágyókat.

Continue reading

Rendhagyó módon, az idei évben egy nagy, közös Falufarsangra várjuk Derekegyház apraja-nagyját, hogy együtt űzzük el a telet vidámsággal, mulatsággal!

Falufarsang
mini bölcsőde – óvoda – iskola és a község lakóinak közös farsangi mulatsága
2020. február 14 – 15.
Várjuk a falu apraját-nagyját, űzzük el a telet mulatsággal!

Vidám Farsangi Forgatag
Continue reading

Szeretettel várjuk a derekegyházi, szegvári és környékbeli települések lakosait 3 napos szabadtéri programsorozatunkra, mely a művelődési ház előtti parkban kerül megrendezésre 2019. szeptember 13-15. között. A programok közt megtalálhatóak azok az új programelemek, melyekre a lakosság igényét a kérdőívben, közösségi beszélgetéseken jelezte (színházi előadás, szabadtéri mozi, népzenei találkozó, stb.)

2019. szeptember 13. (péntek) Görög Est

2019. szeptember 14. (szombat) Népzenei találkozó

2019. szeptember 15. (vasárnap) Szabadtéri színház

Continue reading

A lakossági kérdőív eredményei alapján elkészült a Cselekvési terv és a rendezvénynaptár, melyek 

– elolvashatóak Derekegyház község honlapjánhttp://derekegyhaz.hu/website/top-5-3-1/helyi-cselekvesi-terv/ )

lakossági fórum keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket és a döntéshozókat a kérdőíves felmérésben feltárt problémákról és igényekről 2019. szeptember 24-én (kedden) 18:00 órától

– a Cselekvési tervből és rendezvénynaptárból kiadvány készült, melyet eljuttatunk a postaládákba, illetve elérhető lesz a művelődési házban

A projektből 9 nagy rendezvény mellett közlekedésbiztonsági programok, kerékpártúrák és több kisebb akció jellegű programok valósulnak meg, a község több helyszínén.

Megkezdtük az első rendezvény szervezését, mely az Ősz-Feszt nevet kapta. 3 napos szabadtéri programot tervezünk, mely a művelődési ház előtti parkban kerül megrendezésre 2019. szeptember 13-15. között. A programok közt megtalálhatóak azok az új programelemek, melyekre a lakosság igényét a kérdőívben, közösségi beszélgetéseken jelezte (színházi előadás, szabadtéri mozi, népzenei találkozó, stb.)

Continue reading

Örömmel tapasztaljuk, hogy napról napra egyre látványosabban épül, ölt formát templomunk.

Előreláthatólag június 16.-án Szentháromság néven és ünnepen nagy ünnepség keretében Kiss-Rigó László fogja felszentelni.

Közösségünk életében ez történelmi eseménynek mondható, hiszen hosszú- hosszú idő után újra lesz templomunk.

Nagy örömmel adhatom hírül, hogy a templomtoronyba megrendeltük az új harangot. A Derekegyház Templomáért Alapítvány számlájára összegyűlt a megrendeléshez szükséges összeg. A harang bruttó ára 1 295 400 Ft, ennek az összegnek a felét 647 700 Ft-ot kellett a megrendeléssel átutalni. Az átutalás 2019.03.05.-én megtörtént.

HÁLA LEGYEN A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOZÓKNAK. ISTEN FIZESSE MEG JÓSÁGUKAT.

Continue reading

Derekegyházon átfogó felmérést végzünk

2019. március 1 – 21. között.

Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, gondolatukra, hogy igényeik szerint tudjuk településünkön a közösséget, a programokat, a fejlesztéseket és szolgáltatásokat szervezni, kialakítani. 

A kérdőív tartalmából:

  • közösségi élet, programok
  • elégedettség (intézmények, alapellátások, információszolgáltatás, lakókörnyezet, stb.)
  • lehetőség ötletek, észrevételek, megoldási javaslatok adására egy-egy problémát illetően
  • segítő hálózat létrehozása

A kérdőíveket a háztartásokba önkéntesek juttatják el, kérjük, hogy fogadják őket és segítsék munkájukat.

A kérdezőbiztosok neve megtalálható a honlapon:

http://derekegyhaz.hu/website/top-5-3-1/lakossagi-kerdoiv/

Continue reading

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja:

2019. április 23-26-ig  terjedő időszakban  07.00 és 15.00  óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében

§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Continue reading

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden) 17.00 órakor Közmeghallgatással egybekötött ülés tart.

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház – Derekegyház

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház község lakosságát, hogy a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Derekegyház – Tompahát településrészen 2018. november 28-án (szerdán) 18.00 órakor Falugyűlést tart.

Falugyűlés helye: Művelődési Ház – Tompahát

Napirendi javaslat:
1./ 2018. évi önkormányzati munka értékelése
2./ 2019. évi tervek

Kérem Derekegyház-Tompahát község lakosságát, hogy a Falugyűlésen megjelenni szíveskedjenek.

Szabó István, polgármester

A Derekegyházi  Napköziotthonos Óvoda a “Közalkalmazottakról jogállásáról szóló” – 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodai nevelési feladatok ellátása.

Continue reading