Következő program
Következő rendezvényünk
Következő program
Következő rendezvényünk
Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

ÁLLÁSHIRDETÉS - Pályázat jegyző munkakör betöltésére
ETAP-T 18 gyakorlat felhívás

Derekegyház Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.03.-2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok szerint meghatározott feladatok ellátása: az intézmény törvényes működésének biztosítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         óvodapedagógus munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, vezetési program: mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumok másolatát, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, hozzájárulás adatkezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó István nyújt, a 0663453003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Derekegyház Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DE/55-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. •        Postai úton, a pályázatnak a Derekegyház Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DE/55-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton Szabó István részére a igazgatas@derekegyhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabó István, Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottság előtti meghallgatás. Nevelőtestületi, alkalmazotti közösség, szülői szervezeti meghallgatás, illetve véleményezés. Képviselő-testületi döntés. Az érvényes pályázatot benyújtókat a képviselő-testület – az erre a célra létrehozott szakértői bizottságon túl – személyesen is meghallgatja. A döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Derekegyház község honlapján – 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derekegyhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.