Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak

ÁLLÁSHIRDETÉS - Jegyző
TÁJÉKOZTATÁS - Bursa Hungarica

A Derekegyházi  Napköziotthonos Óvoda a “Közalkalmazottakról jogállásáról szóló” – 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodai nevelési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  – Főiskola, Óvodapedagógus szakképzettség

                                           – Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

                                           – Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

                                           – Erkölcsi bizonyítvány

                                           – Részletes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Baloghné Pusztai Katalin nyújt, a 06 20/325-7997 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Baloghné Pusztai Katalin részére a derekegyhazovi6621@gmail.com e-mail címere

– Postai úton, a Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda címére,  6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10.

– Személyesen Baloghné Pusztai Katalin részére 6621 Derekegyház, Iskola utca 8-10. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról Baloghné Pusztai Katalin óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.