Következő program
Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk
Ajánlott oldalak


Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda

Óvodánk egy helyi műemlék jellegű épületben működik már sok évtizede.

Az épület felújítása, karbantartása igen nagy erőfeszítéseket követel úgy a fenntartótól, mint tőlünk és a mi kis alapítványunktól. Tavaly végre sikerült egy jelentősebb összeget erre fordítani, amit pályázaton nyert az önkormányzat. Belső helyiségek felújítására illetve csoportszobai bútorok vásárlására költöttük ezt az összeget.

Néhány éve sikerült a tornatermet is felújítanunk és most már elmondhatjuk, hogy egészséges, tiszta, jól felszerelt tornateremben mozoghatnak gyermekeink.

Játszó udvarunk nagy, füves-fás területen fekszik. 2000-ben lakossági összefogással, alapítványi támogatással jó minőségű, nagyon esztétikus fa-játszóteret létesítettünk, ami nagy fájdalmunkra az idők folyamán tönkrement, elkorhadt. Pedig évente minden nyáron megpróbálkoztunk a felújításával (szülői segítséggel), de sajnos az önerő kevésnek bizonyult, külső segítséget pedig nem kaptunk. A közelmúltban ígéretet kaptunk a fenntartónktól a játszó udvarunk felújítására.

Jelenleg az óvodai gyermek létszám 43 fő. Tompahátról a gyerekeket felnőtt kíséri az autóbuszon reggel és délután.
Vegyes életkorú csoportokat alakítottunk ki már több mint 15 éve, mert valljuk, hogy ez a szervezeti forma biztosítja leginkább a gyermekek számára a közvetlen, családias légkört. Előnye még, hogy a testvéreket nem kell szétválasztani, s a gyerekekkel együtt úgy élünk, mint egy „nagy család”. Két óvodai és egy bölcsődei csoportunk van.

Nevelési programunkat is ennek megfelelően dolgoztuk ki, figyelembe véve a helyi adottságokat, sajátosságokat. Nevelő munkánk legfontosabb alappillére a JÁTÉK, a játékba integrált tanulás. Tervszerű, kötetlen formában foglalkozunk a gyerekekkel, szem előtt tartva az egyéni bánásmód elvét.
Intézményünk integrált- tehát helye van közöttünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknek is. Ezeknek a gyerekeknek a gyógypedagógiai, logopédiai ill. speciális ellátása megoldott- a Szentesi Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével.
Programunkban kiemelt jelentősége van a mozgásfejlesztésnek. A rászoruló gyermekek Alapozó- ill. Ayres terápiában is részesülnek.

Kapcsolódó dokumentumok:

Családi napközi

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

Községünkben 2008. június 1. – a Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda épületében – indult a Családi napközi, Derekegyház Község Önkormányzat működtetésével, az óvoda kezdeményezésére.

A családi napköziben 20 hónapostól 3 éves korig járhatnak a kisgyermekek, ezzel segítve a munkát vállaló szülőket, valamint szolgáltatást nyújtva azoknak a kisgyermekes családoknak is, akik gyermeküket saját korosztályuk társaságába szeretnék vinni alkalmanként vagy akár rendszeresen is.

A családi napközi az óvodai nyitva tartással megegyezően működik reggel 6 45 – 16 h –ig. Az ellátást nyújtó személy érkezéséig a délelőttös óvónő veszi át a gyermekeket a szülőtől, illetve délután fél 4 órától 16 óráig a délutános óvónővel vannak a gyerekek.

A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről.

A nap folyamán négyszeri étkezés van biztosítva a gyermekek számára (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), mely szintén az ő korosztályuknak megfelelően van összeállítva.

Az étkezések közötti időszakokban rengeteg spontán vagy irányított játékra,

mondókázásokra, verselésekre, éneklésre, a kézügyességük fejlesztésére, szókincsük bővítésére van lehetőség. Az óvodában felújított modern tornaterem található, felszerelve különböző fejlesztő (AYRES terápiás) eszközökkel, amelyeket a gyermekek rendszeresen használnak, mozgásuk korai fejlesztésére.

Az óvoda területén hatalmas játszóudvar várja a gyermekeket nap, mint nap, így biztosítva számukra a szabad levegőn való mozgás örömét is.

A kisgyermekek kiegyensúlyozott, egészséges fejlődéséhez a nyugodt pihenés, délutáni alvás is biztosítva van.

Törekszünk az intézmény nevében is megjelenő családias légkör kialakításában, ezzel is segítve a kisgyermekek szocializációját, elválását a szülőktől, de megtartva és segítve a gyermek és szülő (-felnőtt) közötti bizalmas, pozitív kapcsolatot.