Következő program

Következő rendezvényünk

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztelettel meghívja Önt tájékoztató rendezvényére.

Helyszíne: Művelődési Ház (6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.)

Időpontja: 2017. március 22. (szerda), 17.00 óra

 Napirendi pontok:

1. Elnöki tájékoztató

Előadó: Kispál Ferenc, a NAK Csongrád Megyei Elnöke

2. Kamarai Szolgáltatások

Előadó: Szűts László, NAK Csongrád Megyei Igazgató

3. Földügyi aktualitások

Előadó: Gósz Zoltán, NAK Csongrád Megyei Földügyi Szakértő

4. A Vidékfejlesztési Program aktualitásai

Előadó: Számfira Gabriella, NAK Csongrád Megyei Vidékfejlesztési referens

5. Falugazdász aktualitások

Előadó: NAK Csongrád Megyei Szervezetének Falugazdásza

6. Agrárügyi, környezet és természetvédelmi hatósági ügyintézés változásai

Előadó: Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársa

7. Szabadtéri tűzesetek, és a hulladék égetés szabályai, valamint a vízjogi engedélyezési eljárások, kút amnesztia

Előadó: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal, 17.15 órai kezdettel lesz megtartva az ülés.

Megjelenésére feltétlenül számítunk:

Kispál Ferenc, megyei elnök

Derekegyház Község Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2017. január 31. 15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a 

+36-30-7087183

+36-63-400712

telefonszámokon hívható!

Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik! 

A felnőtt ügyelet munkarendje:

Hétköznap: 15:00-07:00, hétvégén és ünnepnapon: 07:00-07:00

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:

Hétköznap: 15:00-17:00, hétvégén és ünnepnapon: 09:00-11:00, a fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervét elkészítette, amely szerint Derekegyház községben a sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2017.10.01–2017.10.30.

Derekegyház Község Önkormányzata

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.03.01-2022. július 1.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Iskola utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, ellenőrzése,munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • alap szintű számítástechnikai ismeretek
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti      jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, vezetési program: mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumok másolatát, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, hozzájárulás adatkezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó István nyújt, a 0663453003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Derekegyház Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61-4/2016/U. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

 • Elektronikus úton Szabó István részére a igazgatas@derekegyhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Szabó István, Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottság előtti meghallgatás.Nevelőtestületi, alkalmazotti közösségi, szülői szervezeti meghallgatás, illetve véleményezés. Képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Derekegyház község honlapján – 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derekegyhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

szen-monoxidA téli időszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak a szén-monoxid- mérgezéssel kapcsolatos hírek. A szén- monoxid jelenlétét nem érzékeljük,  mivel színtelen, szagtalan, a szervezetre gyakorolt  hatásai  (rosszullét, szédülés,  hányinger,  fáradtság)  könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel.  Az  akár  halálos kimenetelű  esetek  néhány egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhető.

A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermék-elvezető, a  kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla,  vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyitott égésterű hőtermelő- berendezésből  az égéstermék a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid­ koncentrációja drasztikusan megemelkedik. Ezért elengedhetetlen  a  kémények rendszeres ellenőrzése, ezek eredményeként a tragédia megelőzhető.

Continue reading

15194407_1289510707756611_6998968875936813558_oDerekegyházon számos formában megemlékeznek a lakosokról: példaként a szépkorúakat és az aranylakodalmasokat személyesen, virágcsokorral köszöntik az önkormányzat dolgozói. 2015. októberében a kisgyermekes szülők egy javaslatot nyújtottak be új Életfák ültetéséről a Képviselő-testület felé, miszerint a település legfiatalabb lakóinak ne csak a szülők és a közvetlen környezet, hanem egy nagyobb közösség: minden derekegyházi örülhessen.

2016. november 19-én (szombaton) 14:00 órától már második alkalommal került sor faültetésre, a Köztársaság téren (volt Tejház épületének környékén), a vízelvezető árok mentén idén 10 db facsemete került elültetésre a meglévő 18 mellé, jelenleg így összesen 28 hársfa ékesíti településünket a kijelölt területen. Ez évben a 2015. november 1. és 2016. október 31. közt született gyermekek családjai ültethettek.

Continue reading

kultur-bisztro-logoA Kultúr Bisztró rajzpályázatot hirdet „Mikulás” címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak. Célunk, hogy a művelődési ház megújult előterét gyermekrajzokkal színesítsük.

Várunk minden olyan alkotást, melynek témája a Mikulás, Mikulás várás.

A pályamunkák hátoldalára kérjük ráírni a mű címét, az alkotó nevét, korát, óvodája vagy iskolája nevét, osztályát. A pályázatra derekegyházi alkotók rajzait várjuk.

Continue reading

TÁJÉKOZTATÁS

 

Egyetemisták és főiskolások figyelmébe ajánljuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati lehetőséget 2017. évben is!

Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 6 tanulót egyenként 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesít, melyhez a felsőoktatási intézmény ugyanennyi összeget tesz hozzá, így 10.000,-Ft havi támogatásban részesülhetnek a nyertes diákok.

A nappali tagozaton tanuló hallgatók a www.emet.gov.hu oldalon eléretik a pályázathoz szükséges információkat és a pályázati űrlapot („A” pályázat) is.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 2016. november 15.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév: a 2016/2017. második, illetve a 2017/2018. első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. évi tanév első félévéről,
 • a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás;

Ezek az információk nem teljesek, a teljes kiíráshoz látogassák meg az EPER-Bursa rendszer honlapját!

EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

(Ezt követően a pályázói belépési pontot kell kiválasztani.)

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, és onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kell benyújtani a mellékletekkel együtt!

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse fel önkormányzatunk ügyintézőjét!

 

Derekegyház Község Önkormányzata

Iskolánkban ebben a tanévben is igyekszünk hasznosítani a hulladékokat. Erre több lehetőségünk is van, amelyek ráadásul a gyerekek hasznára is válnak nem csak szellemi, de anyagi értelemben is.

Az egyik: a használt elemek, mobiltelefonok és „e-kütyük” gyűjtése. Minden kisgyerek kap gyűjtődobozt, amelyben az otthonában, környezetében felhalmozott elhasznált elemeket gyűjtheti. 1 kg használt elemért, 1 mobiltelefonért (akkumlátorral) vagy 1 e-kütyüért 1 kupont kap az azt leadó kisgyerek, amelyet pontokra, a pontokat pedig ajándéktárgyakra válthatja.

Continue reading

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2016. május-júniusában a járási hivatalok bevonásával felmérte, hogy Derekegyház község vonatkozásában az alábbi, MTA állásfoglalás alapján tiltott utcanevek átnevezése indokolt: Mező Imre utca, Ságvári utca, Rózsa Ferenc utca, Felszabadulás utca.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése. A 14. § (2) bekezdése alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti

 1. olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
 2. olyan kifejezést vagy olyan szervezetnevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Continue reading