Következő program

Következő rendezvényünk

 

Következő rendezvényünk

 

 

Facebook oldalunk

Ajánlott oldalak


Tisztelt Lakótársaim, kedves Derekegyháziak,

Eljött a pillanat, amikor a járvány, már nem a távoli településeken jelenik meg, hanem közvetlen szomszédságunkban is. Aki eddig nem tette, az is vegye komolyan a védekezés egyszerű, de szigorúan betartandó szabályait!

Magyarország Kormánya március 28.-tól április 11.-ig kijárási korlátozást vezetett be, ezt azért, hogy a járvány lassabban terjedjen és így az egészségügyi ellátást folyamatosan biztosítani lehessen. Magyarország (és más országok) egészségügyi ellátása egy általánosan kialakult igényre van méretezve, nem egy gyorsan mozgó világjárványra. Ezért, magunknak kell legelőször is arról gondoskodnunk, hogy az alapvető higiéniai és közösségi szabályokat betartsuk, kitalált-vélelmezett információt ne terjesszünk.

A kijárási korlátozás legfontosabb eleme, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztályt, a fiatalabb -kórtünet nélküli lehetséges vírushordozó- korosztálytól távol tartsa. Ezért a boltokban 9.00.-tól-12.00-ig csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak. A gyógyszertárunknál már gond van, mert csak délelőtt (12 óráig) van nyitva, ezért kérem az idősebb korosztályt (65 év felettiek), hogy vegyék igénybe az Önkormányzat segítségnyújtását. Kérem, tartsák be az előírásokat, megkérem a fiatalabb korosztályt, segítsék az időseket, a beszerzésekben, bevásárlásokban.

Felhívom a figyelmet, hogy a közterületeken a szabályok szerint nem lehet egymástól 1,5 m -nél közelebb várakozni, de nem lehet társalogni, csoportosulni.

Most minden dolgunkat gyorsan el kell intézni, és menni haza. Alapos kézmosás, valamint a vásárolt áruk csomagolását is célszerű lefertőtleníteni!

Kérek mindenkit, hogy segítse idős hozzátartozóját, szomszédját, barátját!!

Ne tegyük ki, Őket fölösleges veszélynek!!

Segítsék a bevásárlásukat, ügyintézésüket, segítsék pénzügyeik digitális megoldását (bankkártya használat, internetes bankolás, stb)

Önkormányzatunk kéri, hogy azok az idős falubeliek, akiknek nincs segítsége, keressék meg a

 • Önkormányzati hivatalt (0663/453-003),
 • Házigondozóinkat (0620/3215433, 0620/4806926, 0620/2989774),
 • Tanyagondnokunkat (0620/3930772), vagy üzenjenek, segítünk!!

Elintézzük a bevásárlást, gyógyszer kiváltást, postai ügyintézést, banki-hivatali ügyintézést.

Mindezt térítés mentesen, természetesen a beszerzett termékek, áruk (pl.: élelmiszer, gyógyszer beszerzés), szolgáltatások (pl.: csekk befizetés) árát ki kell fizetniük.

Javasolom, vegyék igénybe menüs étkeztetésünket, melyet házhoz is szállítunk (étkezés igénylése: Földiné Mónika konyhavezető 0620/3299869)

A segítségeket derekegyházi kollegáink, önkénteseink fogják megvalósítani, nem idegenek!

Kérem, ezeket fontolják meg, tartsák be és így együtt könnyebben átvészelhetjük ezt a helyzetet.

Maszk használat: sajnos nem egyértelműek a szakvélemények! Az a javaslat, célszerű többször használható, mosható, fertőtleníthető maszkot használni, több személy jelenlétében. Családban, egyedül nem indokolt a használat!

Felhívom varrni tudó Lakótársainkat, hogy tiszta, használt ruhaanyagokból készítsenek maszkokat! A vállalkozó kedvű segítők keressenek meg és megbeszéljük a részleteket, segítünk, hogy településünk lakói is rendelkezzenek ilyennel, lehet, hogy nemsokára szükség lesz rá!

Isten segítsen minket, mi pedig tegyünk meg mindent, mi tőlünk telhető!

Derekegyház, 2020.03.29.

Szabó István polgármester

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel az otthon maradt bölcsődés-, óvodás-, és iskolás gyermekeknek az ebédet továbbra is tudja szolgáltatni a konyha, kiszállítással.

A térítési díja változatlan, mintha a gyermekek az intézményekben étkeznének.

Felnőtt lakosság számára vendég ebéd térítési díja:   850 Ft / adag.

Igényeiket leadhatják

A koronavírus miatti országos járványügyi helyzetre és a kormányzati döntésekre való tekintettel az alábbi 4. számú intézkedést vezetem be:
2020. március 23. napjától (hétfő reggeltől) a veszélyhelyzet fennállásáig 

A szeretet vendéglátást – ingyenebéd- biztosítását felfüggesztem.

A szociális étkezés elhordását felfüggesztem. A szociális ebédet mindenhová, kiszállítással biztosítjuk.

A bölcsődei, óvodai és iskolai gyermek étkeztetést szintén kiszállítással biztosítjuk.

Kérem a szülőket, hogy a Gyermekélelmezési Konyhánkkal vegyék fel a kapcsolatot, az igényeket adják le. Hétfő reggel 9.00-ig az érintett szülők az ételhordókat a derekegyházi szociális konyhára juttassák el. Az étkeztetésben érintettek, otthon a kerítésre helyezzenek ki csere ételhordót, a szolgáltatás gyorsabb elvégzése érdekében.

Szabó István polgármester

A Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívja a derekegyházi és tompaháti lakosok figyelmét, hogy kormányunk nem rendelte el a koronavírus ellen a magánházak fertőtlenítését, sem a személyeken végzendő tesztet. Akik ezzel kapcsolatosan megkeresik a magánházakat és személyeket azok csalást követnek el, ezért kérjük Önöket, hogy ha ilyet észlelnek azonnal hívjanak minket telefonon valamelyik telefonszámunkon: +36 20/968-0536, +36 20/221-75-46, +36 20/968-0536.

A koronavírus miatti országos járványügyi helyzetre és a kormányzati döntésekre való tekintettel Derekegyház község polgármestere az alábbi 3. számú intézkedést vezette be:

A Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda, valamint a Derekegyházi Mini Bölcsőde látogatását – a következőkben ismertetett kivételekkel – 2020. március 18. napjától (szerda reggeltől) a veszélyhelyzet fennállásáig felfüggesztem.

Az intézményben gyermekfelügyeletet biztosítunk egyedi polgármesteri engedély alapján azon szülők részére, akik mindketten a rendvédelem, honvédelem, katasztrófavédelem, az egészségügy, a szociális ellátás területén, a közszolgálatban, az élelmiszerellátásban, valamint a gyógyszerellátás területén dolgoznak, nincs kiskorú iskolás gyermekük, és más módon nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét.

A felügyeletet írásbeli kérelem alapján igényelhetik, melyet letölthetnek az Önkormányzat weblapjáról és facebook oldaláról. (Az idő rövidsége miatt választottuk ezt a tájékoztatási formát.) Kérjük, hogy a kitöltött kérelmet juttassák el részünkre e-mailben (derekegyhazovi6621@gmail.com) szerda reggelig.

Amennyiben erre nincs lehetőségük, a szerdai napon reggel 8,00 óráig személyesen megtehetik az intézményben a kérelem kitöltését. A kérelem elbírálásáról azonnali döntés születik.

Az engedélyezett óvodalátogatás esetén kérem a szülőket, hogy a gyerekeket az intézmény bejáratánál adják át az intézmény dolgozóinak, és hazabocsájtásnál ugyanez a gyakorlat lesz érvényben. (Szülő az intézményben nem tartózkodhat.)

A hiányzó gyerekek távolléte igazolt erre az időszakra. A járványveszély elmúltával a szülők tájékoztatásáról maradéktalanul gondoskodunk. A gyermekek újbóli óvodakezdésekor szükséges lesz gyermekorvos által kiállított igazolásra: „A gyermek egészséges, közösségbe mehet.”

A kérelem a gyermekfelügyeletre innen tölthető le.


A korábban meghozott polgármesteri határozatok az alábbiakban érhetők el!

A koronavírus miatti országos járványügyi helyzetre és a kormányzati döntésekre való tekintettel – az érintett intézmények képviselőivel egyeztetve – Derekegyház polgármestere az alábbi intézkedéseket vezette be:

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a lakosságot, hogy 2020. március 17. napjától az önkormányzati  ügyfélfogadás szünetel, csak sürgős, halaszthatatlan ügyben keressék a hivatal dolgozóit. Ügyeiket kérjük telefonon, e-mailben vagy egyéb online módon legyenek szívesek intézni.
Telefon: 63/453-003 és 63/453-019 Mobil: 20/280-6360 és 20/577-6203 E-mail: hivatal@derekegyhaz.hu

Ugyancsak 2020. március 17-től a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kultúr Büfé zárva tart.

Ezen intézkedések visszavonásig érvényesek!

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt derekegyházi lakosság!

A koronavírus járvány jelen pillanatig településünket nem érinti. Azonban az országban már több helyen tapasztaltak fertőzést. Kötelességünknek tartjuk, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel próbáljuk minimalizálni a fertőzés elterjedését, ezzel is megóvva a legjobban veszélyeztetett korosztályt, a 65 éven felülieket. Az alábbi intézkedések ezt szolgálják. A kormány 2020. március 16-tól tanrendet változtatott: az iskolalátogatást beszüntette, online oktatást vezetett be. Az iskolák csak nagyon indokolt esetben tarthatnak ügyeletet.

Emiatt azonban más területek működése is problémássá válik. Intézményeink működését az alábbiakban határozom meg:

Derekegyházi oktatási intézményeink:
(Dolgozókat is érint az iskolás gyermekek otthonléte, emiatt korlátoznunk kell az óvodai ellátást.)

 • A bölcsőde és az óvoda összevont ellátást biztosít azon gyerekeknek, akiknek nincs iskolás testvére vagy mindkét szülője dolgozik, a többieket kérjük maradjanak otthon.
 • Az iskolás, óvodás és bölcsődés gyermekek ebédjét továbbra is biztosítjuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az ebédet – hozott ételhordóban – 11.30-tól 12.30-ig az óvoda udvar felőli bejáratnál kapják meg.
 • A gyermekek szállítása a szokásos módon és rendben történik.
 • Az intézmény területén minden rendezvény megtartását mellőzzük (szakkörök, sport és egyéb foglalkozások).

Művelődési házak:

 • Március 16-tól a kultúrházak és a könyvtári nyitva tartás nem változik, azonban mindennemű rendezvény, foglalkozás, árusítás szünetel.

Gyermekélelmezési és szociális konyha:

 • Az ingyenes ebéd osztása a kemence melletti sátornál történik 11.00-12.00-ig
 • A szociális és vendég étkezők a konyha bejáratánál vehetik át ebédjüket.
 • A szociális ebéd kiszállítása változatlanul történik.

Közterülethasználat:

 • A közterületen történő árusítást lekorlátozzuk kizárólag az élelmiszer jellegű árukra (hús, tejtermék, zöldség-gyümölcs, méz stb.)

Házi és tanyagondnoki ellátás:

 • Az ellátás változatlanul üzemel, azoknak a személyeknek, akik veszélyeztetve érzik magukat (65 év felett) bevásárlást, ügyintézést biztosítunk számukra. Igényüket kérjük jelezzék a házi gondozóknál a 20/321-54-33-as mobilszámon 7.00-15.00-ig.

Egészségügyi intézmények:

 • Védőnői szolgáltatás: az érintettek egyénileg érdeklődjenek a védőnőnél.
 • Gyógyszertár: kérjük tartsák be a gyógyszertár jelenlegi rendjét és figyeljék annak változásait.
 • Orvosi és fogászati ellátás: változatlanul üzemel. A minél kevesebb érintkezés miatt használják ki a gyógyszeríratás telefonos lehetőségét (E-recept) a következő telefon-számokon 20/329-67-92 vagy 63/453-021 reggel 7.00-8.00-ig.

A betegség tüneteit észlelve kizárólag telefonon értesítse a háziorvosát a fenti telefonszámon reggel 7.00-15.00 óráig, utána 15.00 órától másnap reggel 7.00 óráig a központi ügyeletet (Szentes, Vásárhelyi út) a következő telefonszámokon:
30/708-71-83 vagy 63/400-712

Önkormányzati hivatal:

 • A hivatal működési rendje változatlan, keddenként a hulladékkal kapcsolatos személyes ügyintézés szünetel.

 

Kérünk mindenkit, hogy a médiákban bemutatott higiéniai előírásokat tartsa be, az intézményekben biztosított kézmosási lehetőségeket kötelezően használja, valamint a személyes érintkezéstől tartózkodjon.

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy idős családtagjára, szomszédjára, ismerősére külön figyelmet fordítson, az ajánlott higiéniai előírásokat fokozottan tartsa be, segítse őket ügyes-bajos dolgaik intézésében.

Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akik külföldről jönnek – jöttek haza vagy érintkeztek fertőző beteggel, hogy jelentkezzenek a háziorvosuknál és a kötelező otthoni 14 napos karantént tartsák be. A karantén be nem tartása bűncselekmény!

Reméljük ezek az intézkedések fölöslegesen ilyen szigorúak, de ezek betartásával nagyobb biztonságban lehetünk, hiszen hozzátartozóink és saját egészségünk a legfontosabb.

A járványról folyamatos tájékoztatást a koronavirus.gov.hu weboldalon kaphatnak. Kérjük csak a hivatalos oldalak információit fogadják el!

A rendelkezések az események alakulásától függően változhatnak.

 

Szabó István  

polgármester  

HIRDETMÉNY az óvodai felvételről a 2020/2021-es nevelési évre

Az önkormányzati fenntartású Derekegyházi Napköziotthonos Óvodába történő jelentkezés időpontja: 2020. április 20-24-ig  terjedő időszakban  08.00 és 16.00  óra között.

 A jelentkezés helyszíne: Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda Derekegyház, Rákóczi utca 16.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
 • a szülő személyi azonosító igazolványát,
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

A teljes hirdetmény anyagát itt tekintheti meg.

 

A Derekegyházi Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

A nyári zárva tartás időtartama: augusztus 3. – augusztus 16. napjáig tart.

2020. évben a nevelés-gondozás nélküli munkanap: 2020. április 21./Bölcsődék napja/
A nevelés-gondozás nélküli munkanapon – erre irányuló szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetését a Mini Bölcsőde biztosítja.

A teljes kivonat anyagát itt tekintheti meg.